ภาพรวม/ที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

อยู่ที่ช้ัน 3 เลขที่ห้อง 3A166-168 (ติดบันไดเลื่อน) ห้าง WINTAGE (ตึกแดง)

เปิดให้บริการ

ทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี
เวลา 10.00 น.-20.00 น.
วันศุกร์-อาทิตย์
เวลา10.00 น.-22.00 น.

รายละเอียดร้าน

ก่อตั้งโดย “ชูศรี ศรีสิทธนาม” หรือ “ป้าชู”

จําหน่ายผ้าไทย, ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายไทย, ผ้าลาว, ผ้าไหม-ผ้าฝ้ายลาว, ผ้าแม้ว, ผ้าปูมทอพิเศษ ไหม 6 เส้น, ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น เป็นผ้าไหม หรือ ผ้าฝ้ายแท้ 100% เก่าเก็บ และหายาก ทอจากมือของชาวบ้าน, ชาวเขา ที่ใช้สีจากธรรมชาติมัดย้อม ทําให้สีของผ้ายังคงสวยและทรงคุณค่า

นอกจากนี้ยังมีสินค้าให้เลือกหรือเก็บสะสมจํานวนมาก อาทิ มีผ้าพันคอ, ผ้าซิ่น, เสื้อผ้าชาติพันธุ์, ผ้าจูงกระเบน, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าเบี่ยง ฯลฯ ที่บางชิ้นมีชิ้นเดียวในโลก รวมอยู่ที่ร้านบ้านผ้าไหมโบราณ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านผ้าไหมเก่านานกว่า 30 ปี

ช่องทางติดต่อ