ปารีสแอนติก
แจกันโมเซอร์ คริสตัลทรงสูง
Code XXX-XXXXX
฿ ต่อรองได้

รายละเอียด

อีกชิ้นที่น่าสนใจ แจกันโมเซอร์ คริสตัลทรงสูง ศิลปะแบบอาร์ตนูโว ช่วงคริสต์ศักราช 1930 เป็นเคร่ืองแก้วในยุคอาร์ตนูโวของเชคโกสโลวาเกีย ประเทศต้นกําเนิดเครื่องแก้วของโลก เป็นแจกันคริสตัลหรูหรา ผสมเทคนิคเบิ้ลสีให้มีสีสันในแจกันและปากแจกันลงลายน้ําทองคําแท้ 24K เพิ่มความโด่ดเด่นจึงเป็นของหายาก และทรงคุณค่าในทางศิลปะ