บุรีแอนทีค
กล่องเก็บที่โกนหนวดไม้มะฮอกกานีและงาช้าง นโปเลียนที่ 3 (Mahogany and Ivory Shaver Box Napoleon III)
Code XXX-XXXXX
฿ 90,000

รายละเอียด

ผลิตขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดย “ยิลเล็ตต์” Gillette แบรนด์มีดโกนดังระดับโลก ตัวกล่องผลิตจากไม้ มะฮอกกานี อินเลย์ด้วยงานช้าง เป็นกล่องท่ีเก็บอุปกรณ์โกนหนวดในห้องน้ํา สร้างข้ึนสําหรับแขกผู้มีเกียรติระดับเจ้า ขุนมูลนายของ โรงแรม เดอ วิลล์ ลียง (Hotel de Ville LYON) ใช้งานส่วนตัว โดยมีช่ือย่อของเจ้าของงาช้างฝังอยู่บนไม้

ขนาด

กว้าง 60 เซนติเมตร
ยาว 39 เซนติเมตร
หนา 15.50 เซนติเมตร