บุรีแอนทีค
โต๊ะกลางไม้โอ๊คโบราณแบล็คฟอเรสต์ ศตวรรตที่ 19
Code XXX-XXXXX
฿ 150,000

รายละเอียด

โต๊ะกลางไม้โอ๊คโบราณแบล็คฟอเรสต์ มีความโดดเด่นและสวยแปลกตา ตัวโต๊ะถูกแกะเป็นลายต้นไม้ ประดบ ด้วยคิวปิดเด็ก ผลิตขึ้นในอายุคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรือมีอายุกว่ามากกว่า 100 ปี

ขนาด

สูง 90 เซนติเมตร
กว้าง 80 เซนติเมตร