บุรีแอนทีค
แจกันพอร์ซเลน
Code XXX-XXXXX
฿ สามารถต่อรองได้

รายละเอียด

แจกันพอร์ซเลน ศิลปะ อาร์ตนูโว เขียนทอง 24K บนลายนกและใบไม้ ถูกผลิตขึ้นในยุคคริสศตวรรษที่ 18 ประเทศฝรั่งเศส

ขนาด

สูง 70 เซนติเมตร
กว้าง 40 เซนติเมตร